homepage | geavanceerd zoeken | contact | english | links | toevoegen | log | disclaimer | faq | mail
titel schaatsoefeningen.nl

... disclaimer en rechten

De maker van deze website kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en/of letsel welke is ontstaan bij het uitvoeren van de op deze website genoemde oefeningen en/of spelvormen. Voornoemde oefeningen dienen te worden uitgevoerd onder toezicht of leiding van een gekwalificeerde schaatstrainer of Jeugdschaats(bege)leider.

De inhoud van deze website mag niet zonder de uitdrukkelijke toestemming van de maker van deze website rechtstreeks worden overgenomen in publicaties waaraan een commercieel doel ten grondslag ligt. Verder mag je ermee doen wat je wilt.